Trattamenti

 Stiratura Keratina    85 euro

Maschera    da 5 euro

Fiala   5 euro

Ricostruzione    da 5 a 25 euro

Trattamenti Nioxin    da 8 euro

Trattamenti Methos   da 5 euro

Protettivo cute  da 5 euro

Color Lock   5 euro

Pulizia cute    da 16,50 a 30 euro